Ballonghistorik

Ballongflygets historia, ett urval
Som alltid när det gäller händelser som ligger långt tillbaka i tiden kan det uppstå delade meningar om vilken berättelse som är den riktiga. Vi har valt att återge den historia som anses korrekt av många, men vi gör inga anspråk på att den är allenarådande eller helt korrekt. Mycket nöje!

Första varmluftsballongen?
Redan år 1709 lär den brasilianske jesuiten Bartolomeu de Gusmaõ ha tillverkat pappersballonger som han demonstrerade och flög med inomhus. Det påstås att han även byggt större ballonger i vilka han skall ha flugit själv. Tyvärr förstörde han alla sina anteckningar när han senare flydde från Portugal, därför finns det dessvärre inga bevis bevarade för att han var först att flyga.

Varmluftsballong, Montgolfière
De som tillskrivs äran att först sända upp människor i lufthavet är istället bröderna Joseph och Etienne Montgolfier. De inledde sina experiment i sin pappas fabrik som framställde papper. Där byggde de små påsar som de fyllde med rök och släppte iväg, med följden att de steg till väders.
Efterhand som testerna utvecklades ville de prova att sända upp något levande. Då de inte ville flyga själv, var det formodligen svårt att finna frivilliga till experimentet. De bestämde sig för att sända upp en anka, en tupp och ett får. Efter en lyckad färd bestämde de sig för att bygga en ny luftballong, De skulle prova med människor!
Den nya ballongen var målad i de kungliga färgerna och var väldigt vackert dekorerad, till Ludvig XVI ära. Starten företogs på slottet la Muette i sydvästra Paris. De två första Aeronauterna blev Pilatre de Roziere och markisen d´Arlandes. De hade ett eldfat under ballongen för att bibehålla en del av värmen under flygningen. De lyfte den 21 november 1783 och flög i ca 20 minuter. De överlevde äventyret och hyllades som nationalhjältar efter bragden.

Vätgasballong, Charlière
 Knappt två månader efter bröderna Montgolfiers första bragd med varmluftsballon steg den första gasballongen till väders. I augusti 1783 sände Jaques Charles iväg den första vätgasballongen, i Paris. Vätgasen framställdes genom att blanda svavelsyra med järnfilspån i en tunna och leda in gasen i höljet via en slang.

Kombination, Rozière
Efter dessa framsteg genomfördes en hel del försök, mer eller mindre lyckade. En variant var en kombination av varmluftsballong och vätgas. Den var upptill fylld med vätgas och nedtill hade en ett utrumme för varmluft, som värmdes med öppen eld... Eftersom vätgas och eld är en dålig kombination i sammanhanget, blev det aldrig någon större succé.

Utvecklingen
Nu följde en tid där man försökte utröna om det var farligt eller överhuvudtaget lämpligt för människan att vistas i lufthavet. Man slog det ena rekordet efter det andra. Höjdrekorden innebar attt de som försökte ibland tuppade av! Hur skulle man veta att luften var tunnare uppe på höjd? Det var "learning by doing" som gällde! Efterhand började man ta med instrument och gjorde diverse mätningar och det hela fick en mer och mer vetenskaplig inriktning. Nya rön möttes ofta av skepsis, av andra vetenskapsmän, rön som vi idag tar för självklarheter.

Svenska försvarets ballonger
I slutet av 1890-talet inköptes den första av flera gasballonger till det svenska försvaret. Man använde två typer av ballonger: kulballonger och fältballonger, de sistnömnda såg närmast ut som sladdriga Zeppelinare. Ballongena användes senare för eldledning, spaning och meddelande till omvärlden. 1938 slutade man använda dessa ballonger och de lyftes ut ur organisationen för gott.

 Ballonghistoriken är under uppbyggnad, mer info kommer.


  • Ballongflyg i Syd.se
  • Telefon:
    • +46 (0)40-616 09 99
    • +46 (0)760-18 43 02
  • Email